Program

Słupsk, 6 czerwca 2013 roku, aula (ul. Obrońców Westerplatte)

9.00 – otwarcie – Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Organizatorzy, zaproszeni goście
9.15 – Prof. Edward Kasperski (Uniwersytet Warszawski), Geopoetyka: impuls teoriopoznawczy,
struktura, zastosowania
9.40 – Dr ElŜbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński), Imagologie terytorialne w literaturze regionów
10.05 – Dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Mity fundacyjne
w literaturze kaszubskiej
10.30 – Dr hab. prof. UZ, Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski), Geografia wyobrażona w służbie powojennej „polityki miejsca”. Przypadek arkadii lubuskiej
10.55 – przerwa
11.15 – Dr Lucyna Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozdarta wyobraźnia,
postzależna pamięć – miejsce autobiograficzne jako dom, którego nie ma
11.35 – Dr Arkadiusz Kalin (PWSZ Gorzów Wlkp.), Ziemia Lubuska jako wariant „Ziem Odzyskanych” – funkcjonowanie mitu politycznego w literaturze PRL-u
11.55 – Mgr Kamila Gieba (Uniwersytet Zielonogórski) Lubuskie krajobrazy literackie do roku 1989 jako legitymizacja istnienia regionu
12.15 – Mgr Mirosława Szott (Uniwersytet Zielonogórski) Ruiny na ruinach, czyli o palimpsestowym
mieście w poezji Andrzeja K. Waśkiewicza
12.35-13.30 – dyskusja
13.45-14.30 – obiad
14.45 – Dr Danuta Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku), Z imagologii podlaskich: biały
15.05 – Dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (Uniwersytet w Białymstoku), „Dolne” i „górne” miasto –
o literackich przedstawieniach Białegostoku
15.25 – Dr Maciej Dajnowski (Uniwersytet Gdański), Gość w dom, gorszy Tatarzyna… Przyczynek do
studiów nad białymi plamami geopoetyki polskiej
15.45 – Dr Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Pamięć jako etyczna powinność, czyli mazurskie narracje toŜsamościowe Wojciecha Marka Darskiego
15.45-16. 00 – przerwa
16.00 – Mgr Maciej Swornowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Z perspektywy Pućkowa. Michał
Kryspin Pawlikowski pomiędzy Petersburgiem a Warszawą
16.20 – Dr Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kraków – relokacja.
Praktyki i ideologie przestrzenne w „tekstach krakowskich” po 2000 roku
16.40 – Dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium
Polonicum w Słubicach), Autobiograficzne przyczółki Ireny Dowgielewicz
17.00 – Mgr Janusz Łastowiecki (Uniwersytet Zielonogórski), Regionalne adaptacje fonicznych nie-miejsc.(na przykładzie słuchowisk radiowych Małgorzaty Nabel, Darka Błaszczyka i Marka Baczewskiego)
17.20-18.00 dyskusja
18.00-19.00 kolacja
19.30 – impreza towarzysząca: spotkanie autorskie z Danielem Odiją autorem powieści Ulica, Tartak, Kronika umarłych), Ośrodek Teatralny Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5


Słupsk, 7 czerwca 2013 roku. aula (ul. Obrońców Westerplatte)

9.00 – otwarcie drugiego dnia sympozjum
9.15 – Dr hab. Krzysztof Zajas (Uniwersytet Jagielloński), Rysowanie nieistniejącej krainy. Inflanckie
mapy Gustawa Manteuffla
9. 40 – Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Miejsca i wyobraźnia.
Kosmografia Kazimierza Brakonieckiego
10. 05 – Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski), Opolszczyzna prywatna
w pisarskim doświadczeniu Jana Goczoła
10. 30 – Dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Stolemy. Kamień
w świecie wyobraźni Kaszubów
10.55 – przerwa
11.15 – Dr hab. prof. AP Anna Sobiecka (Akademia Pomorska w Słupsku), Słupsk i okolice. Geografia wyobrażona w przedstawieniu teatralnym
11.35 – Mgr Zuzanna Kwiecińska (Uniwersytet Gdański, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie), Toruń Lecha Bądkowskiego
11.55 – Mgr Martyna Pilas (Uniwersytet Gdański) Oswajanie przestrzeni a mechanizmy pamięci –
Szczecin i Kołobrzeg jako bohaterowie współczesnej powieści
12.15 – Mgr Joanna Swornowska (Akademia Pomorska w Słupsku), „W Słupsku jak w d…sku”. Jedno z przeklętych miast Polski?
12.35-13.30 – dyskusja
13.45-14.30 – obiad
14.45 – Dr Joanna Flinik (Akademia Pomorska w Słupsku), Magia miejsca w narracji regionalnej.
O ikonosferze Pomorza w niemieckiej literaturze po 1945 roku
15.05 – Mgr Rafał Foltyn (Akademia Pomorska w Słupsku), Retra. Święte miejsce Słowian
15.25 – Dr Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski), Austro-Węgry fantazmatyczne w literaturze dwudziestolecia międzywojennego
15.45 – Mgr Marek Mikołajec (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Koniec szczęśliwych Austro-Węgier
− wyłanianie się nowych nacjonalizmów. Sieroty Cekanii − przypadek Gustawa Morcinka
16.05 – Mgr Justyna Borkowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Kocmyrzów i inne. Zapyziałe
miasteczka w literaturze dwudziestolecia międzywojennego
16.25-16.40 – przerwa
16.40 – Dr Katarzyna Taborska, (PWSZ Gorzów Wielkopolski), Miejsca niemiecko-polskie w literaturze
po 1989 roku (analiza wybranych strategii)
17.00 – Dr Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański), Cmentarz – próba lektury
17.20 – Mgr Maja MoŜańska (Akademia Pomorska w Słupsku), Babilon w kontrkulturowej
rzeczywistości Polski
17.40 – Mgr Zbigniew Marecki (Akademia Pomorska w Słupsku), Mit arkadyjski we współczesnej
powieści polskiej dla kobiet
18.00-18.40 dyskusja
18.40-19.30 kolacja
20.00 – impreza towarzysząca, koncert: Etnogiezz Q (etno, nu, acid jazz, electro)
Ośrodek Teatralny Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5